Acinipo Health Resort

Acinipo Health Resort

Wij verheugen ons erop u in ons Health Resort als onze persoonlijke gast te mogen verwelkomen en om u te helpen bij het vinden van uw weg naar gezondheid.

Lees meer

Gezondheidstraining

Het in kaart brengen van de gezondheid vormt de basis van de training. Op basis van bloed- en urineonderzoeken en de resultaten op de gezondheidskaart wordt een individueel gezondheid stappenplan uitgewerkt.

Lees meer

Contact

Acinipo Health Resort
Ronda, Malaga, Spanje
KVK. nr. 05055587
NIV. nr. 42873490324ES

ES +34 (0)5 29 45 50 22
NL +31 (0)5 29 45 50 22
welcome@acinipo-resort.com

Demonstratiemodel voor gezond leven

In de loop van 30 jaar praktijkervaring is gebleken dat chronisch zieke mensen een enorme behoefte hebben aan hoop, uitzicht en geloof in verbetering van de gezondheid. Maar door de tegenslagen en het langdurig ziek zijn is de herinnering aan gezond zijn vervaagd of zelfs min of meer verdwenen.

Door de gezondheid weer met behulp van alle zintuigen te prikkelen, en deze in alle aspecten van het leven te demonstreren, wordt de herinnering aan ‘heel zijn’ weer opgewekt. Het zelfherstellend vermogen van de mens wordt weer geactiveerd. Hierbij draait het om ‘zien is geloven’ en ‘leren door te doen’.

Aangezien mijn persoonlijke missie mijn ‘passie voor het gezonde leven’ is, heb ik van jongs af aan in de praktijk geprobeerd de mensen te inspireren om niet alleen kennis te nemen van ‘het goede en ware van het leven’ maar er ook naar te handelen. Met de aankoop van het landgoed en de creatie van het ‘Acinipo Health Resort’ wil ik de mensen meenemen in mijn beleving van wat een gezonde wereld hoort te zijn. De eenvoud en de beauty van de natuur brengt al wat goed en waar is in de mens naar boven. Het inspireert en stimuleert de mens om zichzelf verder te ontwikkelen en in overeenstemming te brengen met de harmonie, oprechtheid en schoonheid van de natuur, om daarna de nieuw verworven kennis, inzichten en vaardigheden te delen met familie, vrienden en alle anderen die hulpbehoevend zijn.

Wilko van der Vegt
Founder / Arts Integrale Geneeswijze

"Het trainen van een gezond(heid) bewustzijn."

Gezondheidstraining chronisch zieken

Normaliter geneest een wond weer vanzelf. Als iemand een been breekt en de chirurg zet de botten weer recht, dan geneest de breuk na een aantal weken tot maanden ook weer als vanzelf. Een griep dienen we ook gewoon uit te zieken. Maar hoe kan het dat tegenwoordig veel ziekten chronisch zijn geworden en niet meer zelfgenezend zijn?

Het juiste antwoord op deze vraag geeft direct inzicht in de grondoorzaken van ziekten in het algemeen. Waardoor word ik ziek? En wat kan ik zelf doen om dit proces om te keren? Deze twee vragen vormen de leidraad van de 7-daagse training voor chronisch zieken. De unieke training is opgezet na jaren onderzoek en ervaring. In zeven dagen wordt door verschillende trainingsonderdelen inzicht verkregen in de begrippen ‘gezondheid’ en ‘ziekte’.

Lees meer

Doel

Het belangrijkste doel van de training is dat de cliënt weer uitzicht wordt geboden en weer hoop krijgt op verbetering van zijn of haar gezondheid. Het is van essentieel belang dat de cliënt zich beseft dat elke genezing een zelfgenezing is. De cliënt moet daarom weer in contact komen met zichzelf, door middel van het prikkelen van de zintuigen en het aanleren van allerlei praktische vaardigheden. De mens krijgt weer verbinding met zijn hart.

Resultaat

Het beoogde resultaat is het herwinnen van zelfachting en zelfvertrouwen. Hierdoor ontstaan rust en kalmte, welke noodzakelijk zijn voor het nemen van de juiste beslissingen omtrent de gezondheidssituatie en bij het uitvoeren van de praktische gezondheidsinstructies.

Samenvattend

Samenvattend biedt deze training een compacte basishandleiding ‘gezond leven’ aan de zieke mens, waardoor hij of zij thuis zelfstandig in staat is om opgedane kennis en vaardigheden te praktiseren.

 1. 1. Gezondheidskaart

  Het in kaart brengen van de gezondheid vormt de basis van de training. Via gebruikelijk vragenlijsten (anamnese) worden de basisgegevens van de cliënt vastgelegd. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan via verschillende methodieken.

  Het geheel van diagnostiek en onderzoek vormt een kaart waarop we kunnen aflezen hoe gezond de mens is en aan welke punten hij of zij kan werken. Deze verbeterpunten worden uitvoerig met de cliënt besproken.

 2. 2. Gezondheid stappenplan

  Op basis van de behaalde resultaten op de gezondheidkaart wordt een individueel gezondheidsprogramma samengesteld: het gezondheid stappenplan. Het is een routekaart met wegwijzers, bijtankstops en een navigatieplan met eindbestemming. Het plan bestaat uit adviezen met betrekking tot het zowel ontgiften als opbouwen van het lichaam door middel van diverse reinigingsmethoden (klysma’s), zoals gebruikelijk in de Natuurgeneeskunde.

  Anderzijds wordt resultaat geboekt via gezonde voeding, gezonde leefstijl en natuurlijke medicatie. Helder geformuleerde doelstellingen en persoonlijke motivatie ronden het programma af.

 3. 3. Stofwisseling

  Een heel belangrijk onderdeel van de gezondheidkaart is het bepalen van het stofwisselingstype van de cliënt. De stofwisseling verschilt enorm van mens tot mens en wordt hoofdzakelijk bepaald door het feit of het activerende gedeelte (sympaticus) of het rustgevende gedeelte (parasympaticus) van het zenuwstelsel domineert.

  Verder tellen de hormonale balans, de verteringscapaciteit en de genetische aanleg ook mee. Zelfs het persoonlijkheidstype beïnvloed de stofwisseling van de mens. Inzicht en aanpassingen van de persoonlijkheid kunnen de stofwisseling positief beïnvloeden.

 4. 4. Living food & Norwalk juicer

  Tijdens de training wordt er volop gebruik gemaakt van levend voedsel, zoveel mogelijk biologisch en onbewerkt. Specifieke combinaties van versgeperste sappen van groente en fruit, met behulp van professionele sappersen, staan aan de basis van het dieetplan. Het dieet kan per cliënt sterk verschillen.

 5. 5. Detox & Reiniging

  Het programma van ontgifting is gebaseerd op het stapsgewijs ontgiften van het lichaam middels bekende methoden in de Natuurgeneeskunde. Hierbij worden diverse technieken uit zowel de Gersontherapie als het Celsymbiosis concept® van Dr. Kremer gebruikt.

 6. 6. Leren door te doen

  Men leert het beste door de dingen zelf te doen. Daarom worden er diverse oefeningen en methoden getraind. Denk aan diverse reinigingsmethoden (klysma’s) en detoxtechnieken, ademhalings- en bewegingsoefeningen met behulp van rebounders (minitrampolines), en simpele meditatie en mindfulness-technieken.

  Ook zelf koken met kruiden uit eigen tuin en zelfstandig verse sappen persen vormen een praktisch onderdeel van de training.


Gezondheidstraining preventief

Oud worden wil in principe ieder mens, maar oud zijn gaat meestal gepaard met veel gebreken. Wat kunt u zelf doen om ouderdom gerelateerde gezondheidsverstoringen en ziekten in het algemeen te voorkomen? Deze vraag vormt de leidraad voor deze 7-daagse training op het Acinipo Health Resort.

Met name de laatste jaren neemt de vraag naar preventieve gezondheidszorg toe. Mensen die het maximale uit hun leven willen halen en zo gezond en lang mogelijk ouder willen worden kunnen een beroep doen op de Anti-aging & Life-extension gezondheidszorg. Echter, een check-up zonder gezondheidsadvies en bijbehorende begeleiding is niet voldoende. Daarom bestaat de training uit de volgende onderdelen.

Lees meer

Doel

Het doel van de trainingen is in de eerste plaats het verhogen van het gezondheidsbewustzijn van de cliënt door onderwijs en praktische demonstraties.

Ten tweede het aanleren van praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn om de gezondheidstoestand van de cliënt te verbeteren. Door inzicht in het waarom en hoe raakt de cliënt meer gemotiveerd om veranderingen in gewoontes en gedrag door te voeren en zich meer zelf verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar gezondheid.

Resultaat

Wanneer de cliënt onderweg naar huis is en alles nog eens overdenkt moet hij of zij in staat zijn om de belangrijkste feiten te reproduceren en de volgende dag de aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen.

Basale zaken als dagindeling, tijden van opstaan en slapen gaan, dagritmes, inkopen van biologisch voedsel, koken, sappen persen, reinigingsmethodes, voedingssupplementen, ademhaling, beweging en sport, meditatie, mindfulness en innerlijke zelfreflecties behoren tot de dagelijkse gang van zaken.

Samenvattend

Samenvattend biedt de training een compacte basishandleiding ‘gezond leven’ aan de gezondheid minded mens, waardoor hij of zij thuis zelfstandig in staat is om opgedane kennis en vaardigheden te praktiseren. De training wordt afgesloten met een klein examen om te beoordelen of de kennis en vaardigheden voldoende eigen zijn gemaakt.

 1. 1. Onderwijs op maat

  Tijdens de training wordt veel aandacht aan onderwijs gegeven. Door middel van intensieve workshops worden de grondoorzaken van ziekten besproken. De verschillende vormen van gifstofbelastingen (zowel van binnenuit als van buitenaf) komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden ook de vijf levenspijlers in een helder daglicht geplaatst en wordt ruim aandacht gegeven aan de emotionele belastingen en hoe hiermee om te gaan.

  Uiteindelijk komen ook de ‘basiswetten van het leven‘ aan bod. Bewustzijn en zingeving gaan daarbij hand in hand. Wie ben ik? Wat en hoe wil ik mijn leven vormgeven? Dit zijn belangrijke vragen? in het kader van gezondheidspreventie.

 2. 2. Gezondheidskaart

  Het in kaart brengen van de gezondheid vormt de basis van de training. Via gebruikelijk vragenlijsten (anamnese) worden de basisgegevens van de cliënt vastgelegd. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan via verschillende methodieken.

  Het geheel van diagnostiek en onderzoek vormt een kaart waarop we kunnen aflezen hoe gezond de mens is en aan welke punten hij of zij kan werken. Deze verbeterpunten worden uitvoerig met de cliënt besproken.

 3. 3. Stofwisseling

  Met het toenemen van de leeftijd wordt niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de hormonen minder. De stofwisseling verschilt enorm van mens tot mens en wordt hoofdzakelijk bepaald door het feit of het activerende gedeelte (sympaticus) of het rustgevende gedeelte (parasympaticus) van het zenuwstelsel domineert.

  Erfelijke factoren spelen hierin een belangrijke rol en kunnen positief beïnvloed worden door gezonde veranderingen in ons gedrag en onze leefwijze (Epigenetica). Welke maatregelen kunnen we nemen om de leeftijdklok terug te draaien en onze stofwisseling te verbeteren?

 4. 4. Gezondheidsadvies opmaat

  Op basis van bloed- en urineonderzoeken en de resultaten op de gezondheidskaart wordt een individueel gezondheid stappenplan uitgewerkt. Daar hoort o.a. een specifiek voedingsadvies bij (customized nutrition & voedselintoleranties), een persoonlijk medicatieadvies met betrekking tot diverse voedingssupplementen, pre-probiotica, kruiden en enzymen(personalized medicine), evenals de nodige aanvullingen van natuurlijke voedingssupplementen en glandulars.

 5. 5. Ontgifting & Detox programma

  Het programma van ontgifting is gebaseerd op het stapsgewijs ontgiften van het lichaam middels bekende methoden in de Natuurgeneeskunde. Hierbij worden diverse technieken uit zowel de Gersontherapie als het Celsymbiosis concept® van Dr. Kremer gebruikt.

 6. 6. Living food & Norwalk juicer

  Tijdens de training wordt er volop gebruik gemaakt van levend voedsel, zoveel mogelijk biologisch en onbewerkt. Specifieke combinaties van versgeperste sappen van groente en fruit, met behulp van professionele sappersen, staan aan de basis van het dieetplan.

  Maar ook caloriebeperking en kortdurende vastenperiodes spelen een belangrijke rol in het strategische plan om verouderingsklachten tegen te gaan.

 7. 7. Leren door te doen

  Onderwijs en praktijk dienen hand in hand te gaan. Van het meelopen in de keuken en het zelfstandig sappen persen van biologische groente en fruit, tot en met het oefenen met diverse reinigingsmethoden (zoals klysma’s). Alles moet geoefend worden. Ook ademhalingsoefeningen en eenvoudige meditatieoefeningen horen erbij.